Party Leadership

PARTY LEADERSHIP

Sen. Moses Wetangula
Party Leader
Hon. Chris Wamalwa, CBS
Hon. Joel Amuma Ruhu
National Chairman
Hon. Nasri Sahal Ibrahim
National Treasurer
Mr. Chris Mandu Mandu
National Organizing Secretary
Chris Mandu mandu